Aktuálne Oznamy: 

Vážení psičkari a psičkarky

Rok 2020 hodnotíme kladne, i keď bol iný, ako tie minulé. Všetci sme boli zo dňa na deň vystavení neznámej situácii, ktorá ohrozuje to najcennejšie čo máme, naše zdravie. Opatrenia vyplývajúce zo situácie spôsobené novo vzniknutou epidémiou sa priamo dotkli nášho  Kynologického klubu Psičkári Vráble a tak sme boli nútení zrušiť niektoré plánované podujatia, ale aj tak pri dodržiavaní hygienických opatrení a využívaním nových foriem komunikácie pomocou sociálnych sietí sme plnili náš hlavný cieľ a to združovať priaznivcov kynológie, vytvárať priestory pre užitočné využívanie voľného času pre deti a mládež, poskytovať poradenstvo v tejto oblasti, propagovať činnosť KK a organizovať kynologické akcie ako pre členov tak aj pre širokú verejnosť.

Najobľúbenejšie sú nedeľné socializačné cvičenia, dvojmesačné kurzy pre začiatočníkov a pokročilých, príprava psov a psovodov na skúšky ,semináre a školenia zamerané na komunikáciu so psom výcvik psov atď.

Podarilo sa nám splniť i ďalšie naplánované úlohy, ako napríklad dobudovanie školiacej miestnosti, vybudovali sme ďalších šesť odkladacích boxov pre psov, rozšírili sme kamerový systém o ďalšie bezpečnostné prvky z dotácie mesta Vráble.

Vypracovali a zrealizovali projekt „Zelená psičkárom a ich psom“ z dotácie NSK na výsadbu ďalších šiestich stromov – Platanov ,vyvýšených záhonov na bylinky a nakúpili sme ďalšie cvičebné pomôcky tak potrebné pri výcviku psov.

Dovoľte mi, aby som sa v mene Kynologického klubu „Psičkári Vráble“ poďakoval všetkým darcom 2%, ktorí nášmu KK darovali 2% z daní. Aj vďaka týmto príspevkom sa nám podarilo čiastočne dobudovávať náš areál.

V tomto neľahkom období plánujeme pokiaľ nám to pandemická situácia dovolí pokračovať vo výcvikových aktivitách, školeniach v oblasti výcviku, socializácie psov a hlavne voľného pohybu psov.

Z príspevkov z 2% daní v tomto roku plánujeme realizovať nasledovné úlohy:

  • Nainštalovať vodovodné rozvody do prístrešku a priestoru odkladacích boxov a voliér a tak zvýšiť úroveň hygieny a dezinfekcie v týchto priestoroch.
  • Ďalej chceme doplniť chýbajúce prekážky a obnoviť prekážky, ktoré majú už 3 až 4 roky a vykazujú značné opotrebenie.
  • Uvažujeme nad terénnymi úpravami priestoru pre výcvik psov a to vyrovnaním nerovností a výsadbou odolnejších tráv.
  • Úpravu vonkajších fasád školiacej miestnosti.
  • V neposlednom rade chceme nakúpiť nové cvičebné pomôcky pre výcvik psov, ktoré budú voľne dostupné všetkým návštevníkom nášho areálu.

Záverom chcem ubezpečiť všetkých darcov 2%, že s darovanými finančnými prostriedkami nakladáme po dôslednom prehodnotení a zvažujeme efektívnosť každého jedného výdavku.

Vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutia s vami a vašími psíkmi na našom cvičáku.

Pavel Žibritovský

Predseda KK Psičkári Vráble

  

Kontaktné údaje

NÁZOV A ADRESA

Názov združenia: Psíčkari Vráble
Sídlo združenia: sidl.Lúky 1116/30 Vráble 952 01

KONTAKTNÁ OSOBA

Pavel Žibritovský
0908 734 581
info@psickarivrable.sk

Areál výbehu pre psov sídl. Lúky I. Vráble

Kontaktný formulár