Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2% dane)

K správnemu identifikovaniu našej organizácie potrebujete poznať nasledovné údaje:

Názov prijímateľa:  Psičkari Vráble
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: sidl.Lúky 1116/30 952 01 Vráble
IČO: 51108615

Ak ste ZAMESZNANEC

a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona. Takéto potvrdenie je prílohou vyhlásenia, ktoré potom odovzdáte na daňovom úrade do 30. apríla (alebo ho prineste k nám a my ho odovzdáme).

Vzor vyhlásenie s vyplnenými údajmi našej organizácie nájdete kliknutím na  link: Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane za rok 2023, alebo prineste potvrdenie od zamestnávateľa k nám a my za Vás všetko vyplníme.

Ak ste:

  • ZAMESTNANC, KTORÝ SI SÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE,
  • FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ,
  • PRÁVNICKÁ OSOBA,

svoj zámer vyjadríte priamo v daňovom priznaní, ktoré podávate na daňovom úrade.

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú a podporia naše občianske združenie.

Categories: Oznamy