Oznamy

2% z DANE

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2% dane) K správnemu identifikovaniu našej organizácie potrebujete poznať nasledovné údaje: Názov prijímateľa:  Psičkari Vráble Právna forma: občianske združenie Sídlo: sidl.Lúky 1116/30 952 01 Vráble IČO: 51108615   Ak ste ZAMESZNANEC a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate Read more…

Oznamy

Kontakt

NÁZOV A ADRESA Názov združenia: Psíčkari Vráble Sídlo združenia: sidl.Lúky 1116/30 Vráble 952 01 KONTAKTNÁ OSOBA Pavel Žibritovský 0908 734 581 info@psickarivrable.sk Areál výbehu pre psov sídl. Lúky I. Vráble

Oznamy

Prihláška za člena OZ

Prihláška za člena OZ Psíčkari Vráble Členstvo v klube vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky záujemcu a zaplatením členského príspevku. U maloletých je k členstvu potrebný súhlas zákonného zástupcu. Poplatky: vstupný poplatok na riadne členstvo v Občianskomzdružení Psíčkari Vráble 40,00 € ročný členský poplatok člena Občianskeho združení a Psíčkari Read more…