Oznamy

2% z DANE

Postup pri poukázaní podielu zaplatenej dane (tzv. 2% dane) K správnemu identifikovaniu našej organizácie potrebujete poznať nasledovné údaje: Názov prijímateľa:  Psičkari Vráble Právna forma: občianske združenie Sídlo: sidl.Lúky 1116/30 952 01 Vráble IČO: 51108615   Ak ste ZAMESZNANEC a žiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, v časti VII. žiadosti uveďte, že žiadate Read more…