Oznamy

Kontakt

NÁZOV A ADRESA Názov združenia: Kynologický klub Psičkári Vráble Sídlo združenia: sidl.Lúky 1116/30 Vráble 952 01 KONTAKTNÁ OSOBA Pavel Žibritovský 0908 734 581 info@psickarivrable.sk Areál Kynologického klubu Psičkári Vráble sídl. Lúky I. Vráble

Oznamy

Prihláška za člena OZ

Prihláška za člena OZ Psíčkari Vráble Členstvo v klube vzniká na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky záujemcu a zaplatením členského príspevku. U maloletých je k členstvu potrebný súhlas zákonného zástupcu. Poplatky: vstupný poplatok na riadne členstvo v Občianskomzdružení Psíčkari Vráble 40,00 € ročný členský poplatok člena Občianskeho združení a Psíčkari Read more…